• Bellen
 • Mailen
 • Afspraak
  maken
 • Afspraak
  maken
 • Bel me terug
 • Praktijkkeurmerk

   

  We zijn weer geslaagd!!

  Een audit maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en wordt uitgevoerd door Stichting Podotherapie Nederland (SPN). Met een audit wordt bekeken of de realiteit overeenkomt met de gewenste en verplichte gang van zaken (op basis van onder andere wet- en regelgeving en beroeps specifieke normen). 
  De praktijk krijgt hiermee inzicht in haar eigen functioneren. Na een positief resultaat wordt het Praktijkkeurmerk verkregen.

  De normenlijst behorende bij de audit heeft betrekking op de praktijkorganisatie, het team en hoe de praktijk vorm geeft aan een lerende organisatie. Het auditteam beoordeelt in welke mate Podotherapie Propuls vanuit de bedoeling vorm heeft gegeven aan de normen en in welke mate de praktijk laat zien een lerende organisatie te zijn.

  Auditresultaten

  Natuurlijk hebben we ook aandachtspunten gekregen en hier gaan we komende tijd mee aan de slag.
  Maar we hebben ook prachtige complimenten gekregen, over zaken waar wij als praktijk veel waarde aan hechten en continu hard aan werken en dit wordt blijkbaar gezien! Daar zijn we ontzettend trots op en willen we dan ook graag met jullie delen!

  “Het betreft een zeer professionele, goed georganiseerde praktijk die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.”
  “Er ligt veel focus op goede werkafspraken en protocollen zodat dezelfde kwaliteit bij elke podotherapeut wordt geborgd.”
  “De praktijk besteed veel aandacht aan het welzijn van het personeel en er heerst een prettige ontspannen werksfeer.”
  “De praktijk besteed veel aandacht aan de samenwerking met andere disciplines waardoor er mooie samenwerkingsverbanden zijn ontstaan.”