• Bellen
 • Mailen
 • Afspraak
  maken
 • Afspraak
  maken
 • Bel me terug
  • Meer dan 20 jaar ervaring
  • Goede bereikbaarheid
  • Altijd snel terecht
  • Persoonlijk contact
  • Diverse specialisaties
  • Op maat gemaakte slippers en sandalen
  • Medisch pedicure
  • 1 aanspreekpunt voor al uw voetzorg
  • Ook zonder verwijzing mogelijk
  • Nauwe samenwerking met andere disciplines

  Veel gestelde vragen

  Is er voor podotherapie een verwijzing van een arts nodig?

  Per 1 januari 2012 is podotherapie direct toegankelijk (wettelijke regelgeving) en is een verwijzing van een (huis)arts of specialist niet meer nodig. Kortom, u kunt zonder een verwijzing een afspraak maken.
  Voor deze DTP (Directe Toegankelijkheid Podotherapie) zijn echter uitzonderingen waarbij wel een verwijzing noodzakelijk is. Indien uit het podotherapeutisch onderzoek blijkt dat er toch een verwijzing nodig is, wordt u door de podotherapeut daarover geïnformeerd.

  Wordt Podotherapie vergoed door mijn zorgverzekering?

  Podotherapie valt onder de aanvullende zorgverzekering. Omdat podotherapie uit de aanvullende verzekering wordt vergoed is het eigen risico niet van toepassing.
  Afhankelijk van uw aanvullend zorgverzekeringspakket wordt de podotherapeutische behandeling niet, gedeeltelijk of volledig vergoed. Wij adviseren u dit in uw polisvoorwaarden te controleren.
  Voor een overzicht verwijzen wij u naar de vergoedingwijzer podotherapie.

  Wat zijn de kosten van een podotherapeutisch consult / therapie?

  De kosten verschillen per onderzoek, behandeling / therapie. Dit is afhankelijk van uw klachten. Tijdens het consult wordt u door de podotherapeut over de kosten geïnformeerd.

  Hoe gaat de facturatie?

  Na een podotherapeutisch consult of na het verkrijgen van een podotherapeutische therapie worden de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. Wanneer uw aanvullende zorgverzekering de kosten volledig vergoed, merkt u hier verder niets van. Wanneer uw aanvullende zorgverzekering deels of niets vergoed, ontvangt u van ons een factuur met het resterende bedrag. Een enkele zorgverzekering kiest ervoor enkel aan u, de verzekerde, uit te betalen. Bij deze maatschappijen kunnen wij dus niet rechtstreeks declareren en ontvangt u van ons de volledige factuur. Deze dient u dan alsnog zelf in te dienen bij uw verzekeringsmaatschappij en het volledige bedrag dient u aan ons te betalen, de verzekering keert vervolgens het bedrag waar u recht op heeft aan u uit. Mocht dit van toepassing zijn bij de maatschappij waar u verzekerd bent, dan stellen wij u hiervan op de hoogte!

  Heeft u vragen over uw factuur?

  Als u vragen heeft over uw factuur dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat op telefoonnummer: 024 358 64 87 of via e-mail: info@podotherapiepropuls.nl Ook kunt u bij uw zorgverzekering (vaak online) precies inzien hoeveel zij aan ons vergoed hebben en hoe de oorspronkelijke factuur eruit ziet.

  Kan een podotherapeutische zool in alle schoenen gedragen worden?

  Met de vervaardiging van de podotherapeutische zolen wordt er qua vorm en hoogte rekening gehouden om ervoor te zorgen dat de zolen in veel schoenen gedragen kunnen worden.
  Om het effect van de zolen te garanderen is het echter wel verstandig rekening te houden met een aantal punten. De podotherapeut kan u hierover informeren.

  Wat is het verschil tussen een podotherapeut en een podoloog?

  Podotherapie en podologie worden als beroep vaak door elkaar gebruikt. Hoewel beide groepen zich bezighouden met voet en beenklachten is er wel degelijk een groot verschil tussen deze beroepsgroepen.

  Podotherapie is een wettelijk erkend en beschermd beroep volgens de Wet BIG, artikel 34. Een podotherapeut heeft gegarandeerd de 4 jarige Hbo-opleiding Podotherapie (“Bachelor-Degree”) met goed gevolg afgerond. In onze praktijk werken alleen gediplomeerde podotherapeuten en bent u dus verzekerd van de beste zorg voor al uw klachten.

  Een Podotherapeut (paramedicus) valt onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De behandelingen van podotherapeuten vallen onder de paramedische diensten waardoor een vrijstelling van BTW geldt.

  Een podoloog maar ook een podo-posturaaltherapeut of podokinesioloog zijn geen wettelijk beschermde beroepen. Het opleidingsniveau varieert van een gedegen opleiding tot een korte cursus. Echter, door het gebrek aan regelgeving kan het voorkomen dat iemand zonder veel kennis van zaken zich podoloog noemt.

  Een Podoloog valt onder de commerciële beroepen en dus onder het Ministerie van Economische zaken. Hierdoor zijn de behandelingen van een podoloog belast met 21% BTW.

  Transparante informatie geven

  Onlangs is door de Reclame Code Commissie uitgesproken dat de belangenbehartiger van podologen ‘Stichting Loop’ de zorgconsument misleidend en oneerlijk informeert in de reclame uitingen over podologie.

  De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) vindt het belangrijk dat zorgverleners op het gebied van de voetenzorg de zorgconsument transparante informatie geven, zodat de patiënt een goede keuze kan maken. De NVvP heeft vastgesteld dat de Stichting Loop in haar media-uitingen de zorgconsument onjuist informeert. De NVvP heeft om die reden een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC). De RCC heeft op 15 april jl. uitgesproken dat de Stichting Loop, belangenbehartiger van podologen, de zorgconsument misleidend en oneerlijk informeert in haar media-uitingen. Het betreft het onjuist informeren over titelbescherming, het misleidende gebruik van het woord podotherapie, de reikwijdte van deze beroepsorganisatie en het gebrek aan keuze-informatie voor de cliënt. Daarmee maakt de commissie een einde aan de verwarring met de BIG-erkende én (titel)beschermde podotherapeut. In het persbericht en de uitspraak van de Reclame Code Commissie wordt hier inhoudelijk verder op ingegaan.