• Bellen
 • Mailen
 • Afspraak
  maken
 • Afspraak
  maken
 • Bel me terug
  • Meer dan 20 jaar ervaring
  • Goede bereikbaarheid
  • Altijd snel terecht
  • Persoonlijk contact
  • Diverse specialisaties
  • Op maat gemaakte slippers en sandalen
  • Medisch pedicure
  • 1 aanspreekpunt voor al uw voetzorg
  • Ook zonder verwijzing mogelijk
  • Nauwe samenwerking met andere disciplines

  Vergoedingen en tarieven

  Vergoedingen Aanvullende Verzekering

  De kosten voor Podotherapie worden deels of volledig vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Controleer dus goed uw polis om te zien waar u recht op heeft. Podotherapie gaat niet ten koste van uw eigen risico.
  Tijdens uw afspraak doen wij ons uiterste best u zo goed mogelijk te informeren over de dekking van uw zorgverzekering, echter beschikken wij niet altijd over alle (recente) verzekeringsgegevens.
  Aan de door ons verstrekte informatie over uw dekking kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

  Bekijk hieronder het overzicht van alle aanvullende vergoedingen voor Podotherapie van alle zorgverzekeraars.

  Vergoeding Basisverzekering

  Heeft u Diabetes Mellitus of een andere aandoening met verhoogd risico op wondvorming aan uw voeten? Dan kunt u aanspraak maken op Geneeskundige Voetzorg.
  Aan de hand van een gericht voetonderzoek wordt een risicoclassificatie, zorgprofiel en behandelplan vastgesteld. Het behandelplan omschrijft de preventieve geneeskundige voetzorg om wondvorming aan uw voeten te voorkomen. De geneeskundige instrumentele voetbehandeling en het voetonderzoek kunnen, afhankelijk van de hoogte van het risicoprofiel, vanuit de basisverzekering vergoed worden.
  Om hiervan gebruik te kunnen maken is een verwijzing van uw huisarts of specialist een vereiste.

  Kosten podotherapie

  Na een podotherapeutisch onderzoek kan uw podotherapeut een concreet behandelplan opstellen en worden de daarbij behorende kosten met u besproken.
  De kosten die met u besproken worden op grond van de huidige podotherapeutische diagnose is een indicatie. Indien een behandeling in het traject afwijkt van het oorspronkelijke behandelplan kunnen de kosten afwijken van de eerder besproken kosten.

  Tarieven Podotherapie Propuls
  De tarieven die wij hanteren zijn gebaseerd op expertise, tijdsduur, vorm van behandeling en/ of therapie, inzet van onderzoeksapparatuur en materialen. (Dus niet enkel op basis van tijdsduur!)

  Onderstaand overzicht geeft een weergave van onze tarieven. Om enig overzicht te houden zijn niet alle mogelijke therapievormen hierin opgenomen. Mocht u een specifieke prijsopgave wensen, kunt u ons hier altijd naar vragen.

   

  Tarieven Podotherapie 2024

  Onderzoek / Consult / Podotherapeutische Zolen
  Podotherapeutisch onderzoek € 84,40 € 110,00
  Podotherapeutisch onderzoek inclusief
  beeldvormend onderzoek
  € 154,50
  Podotherapeutisch consult € 30,85 €   58,70 €   70,25
  Consult Manueel Therapie € 42,25 €   47,70 €   60,80
  Consult Echografie €   84,40
  Pasconsult aflevering zooltherapie €   34,00
  Jaarcontrole €   58,70
  Podotherapeutische Zolen € 178,70 € 203,70
  Herhaalpaar Podotherapeutische Zolen* € 160,75 € 183,30
  Gecertificeerde Podotherapeutische Zolen € 208,90
  Aanmeten en afleveren Slippers op maat** € 346,80

  *) Een ‘herhaalpaar’ zijn zolen welke besteld worden binnen 6 weken na levering van de meest recent vervaardigde zolen en/of binnen 6 weken na de nacontrole bij nieuwe patiënten. Het herhaalpaar is een identiek kopie van dit meest recent vervaardigde paar.
  **) Dit betreft het volledige traject; aanmeten – vervaardiging – aflevering

  Met betrekking tot de Podotherapeutische Zooltherapie maken wij binnen onze praktijk onderscheid tussen nieuwe en bestaande patiënten.
  Wanneer bij een nieuwe patiënt een zooltherapie afgeleverd wordt, volgt er binnen 3 maanden een nacontrole. Tijdens dit controle-consult wordt beoordeelt in hoeverre de therapie aanslaat en of er wel/geen aanpassingen gemaakt behoeven te worden. Dit consult en deze aanpassing worden niet in rekening gebracht.
  Indien na dit eerste controle-consult de klachten niet voldoende onder controle zijn en een behandeltraject / vervolgconsulten nodig zijn, worden voor deze consulten de consulttarieven gehanteerd.

  Behandeling Tarief (normaal) Tarief (deelbehandeling)
  Instrumentele behandeling Podotherapeut € 56,00 € 42,75
  Instrumentele behandeling Podotherapie Assistent (Medisch Pedicure) € 44,50 € 35,50

  Onze Medisch Pedicures zijn opgeleid tot Podotherapie Assistentes en werken onder de Verlengde Armconstructie van de Podotherapie (art. VII Beroepscode Podotherapie).

  Overige Tarieven

  Behandeling / Toeslag Tarief
  Toeslag voor Aan Huis behandeling € 30,00
  Verzuimde afspraak Podotherapeut € 27,50
  Verzuimde afspraak Podotherapie Assistente / Medisch Pedicure € 21,00

  De voor de patiënt gereserveerde tijd voor een consult die niet minimaal 24 uur van te voren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.
  Ook indien een patiënt te laat is voor zijn/haar consult, dient er een nieuwe afspraak gemaakt te worden en wordt de verzuimde afspraak in rekening gebracht.

  Betaling

  Wij declareren de geleverde zorg en therapieën rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Helaas accepteren niet alle maatschappijen een rechtstreekse declaratie (zoals Menzis en DSW), hier dient u zelf de factuur te declareren (en zelf het volledige bedrag aan ons te betalen).

  Voor de kosten welke buiten de vergoeding van uw aanvullende zorgverzekering vallen, ontvangt u een factuur met het resterende bedrag. Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor Podotherapie ontvangt u rechtstreeks de volledige factuur.
  Indien gewenst kunt u ons altijd benaderen voor het bespreken van de mogelijkheden voor een betalingsregeling!

  Betaling middels PIN kan op alle locaties.

  Garantie

  Onze podotherapeuten leveren medische zorg en medische hulpmiddelen. Geregistreerd en conform de Wet MDR (Medical Device Registration). Onze podotherapeutische -medische- hulpmiddelen zijn op maat gemaakte producten en vallen derhalve niet onder de term consumentenproducten.
  Op het effect van de podotherapeutische -medische- zorg en hulpmiddelen kan en wordt geen garantie gegeven.
  Uiteraard zijn wij als paramedisch zorgverleners verplicht het hoogst haalbare uit de podotherapeutische zorg te leveren voor de vermindering van uw klachten.

  Op alle opdrachten / overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing evenals onze algemene, leverings- en betalingsvoorwaarden.