Verwijzers

Podotherapie Propuls hecht veel waarde aan een goede en snelle communicatie richting de verwijzers als huisartsen, fysiotherapeuten, pedicures, etc.

Intercollegiale overleglijn

Indien u als verwijzer direct en rechtstreeks overleg wenst met een podotherapeut, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat op het telefoonnummer:
024 – 3586487 (te bereiken op maandag t/m vrijdag van 8:00 – 17:00).

U kunt uw vraag en verzoek doorgeven aan de praktijkassistent. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld door de podotherapeut.

 

Rechtstreeks mailcontact met behandelend podotherapeut

Heeft u als verwijzer een minder urgente vraag of verzoek, dan kunt u per mail rechtstreeks contact zoeken met de podotherapeut. Desbetreffende podotherapeut zal uw mail zo spoedig mogelijk beantwoorden.
Welke informatie is voor ons van belang:

  • Achternaam (eerste 3 letters), geboortedatum van de patiënt
  • Uw vraag / verzoek
  • Naam verwijzer en telefoonnummer / e-mailadres

Podotherapie Propuls maakt tevens gebruik van ZorgMail en ZorgDomein

Pedicures DM voetzorg

Voor vragen over de DM voetzorg, behandelplan, samenwerkingsovereenkomst, declaraties of indienen van declaraties kunt u per mail contact zoeken op het mailadres diabeteszorg@podotherapiepropuls.nl.
Welke informatie is voor ons van belang:

  • Achternaam (eerste 3 letters), geboortedatum van de patiënt (indien nodig)
  • Uw vraag / verzoek
  • Naam verwijzer en telefoonnummer / e-mailadres

Voor het aanvragen van een samenwerkingsovereenkomst, leest u hier de instructies.