Wat is podotherapie?

De voet is een complexe samenstelling van 26 afzonderlijke botten, 33 gewrichten, 107 banden en 19 pezen. Daarnaast lopen er nog tal van zenuwen, aderen en slagaderen door de voeten. De kwaliteit en functionaliteit van al deze onderdelen bepaalt het functioneren van de voet.
Voetklachten en klachten aan de enkels, knieën, heupen en rug kunnen ontstaan door een afwijkend functioneren van de voeten en/of een afwijkend looppatroon.
Podotherapeuten zijn de specialisten op het gebied van het behandelen van deze klachten. Ook behandelen podotherapeuten huid- en nagelaandoeningen en geven preventieve adviezen.

Ook voor mensen met diabetes of reuma biedt podotherapie preventieve onderzoeken / screenings en specifieke behandelingen aan.
Sporters van elk niveau kunnen terecht met pijnklachten of blessures, maar ook voor advies om deze te voorkomen.

Kinderen met pijnklachten of hun ouders die met vragen zitten en/of twijfels hebben over de groei of de stand van de voeten kunnen bij de podotherapeut terecht.

De ouder wordende mens, met instabiliteitsklachten of angst om te vallen tijdens het lopen.
Kortom: de podotherapeut helpt u weer op weg.

Podotherapie is sinds 2011 direct toegankelijk. Hierdoor is er geen verwijzing meer nodig van een (huis)arts.

 

Behandeling

De behandelingen zijn erop gericht de functionele beweeglijkheid van de voet te behouden of te verbeteren, om klachten op te lossen en herhaling van klachten te voorkomen.
Deze therapieën bestaan uit het toepassen van correctie, compensatie en/of bescherming.

Ook behoren instrumentele voetbehandelingen tot podotherapie. Met name bij risicopatiënten; preventieve voetverzorging, wondbehandelingen en ook adviseren van patiënten om voetaandoeningen te voorkomen en te bestrijden.

 

Paramedici

Podotherapie is een, in artikel 34 van de BIG-wet opgenomen, paramedisch beroep. In deze wet wordt aangegeven wat een paramedicus wel en niet mag doen.
De beroepsnaam podotherapeut is een beschermde titel. Om deze titel te behouden zijn podotherapeuten verplicht zich te registreren in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Herregistratie vindt om de vijf jaar plaats en is alleen mogelijk als de paramedicus voldoende werkervaring heeft en bij- en nascholing heeft gevolgd. Op deze manier bent u als patiënt verzekerd van de beste zorg.

Podotherapeuten zijn in Nederland op het gebied van de voetzorg de enige beroepsbeoefenaren met een HBO-opleiding, Bachelor-degree, die wettelijk erkend is door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs.
Podotherapeuten zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten NVvP, voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen, worden regelmatig op hun functioneren en kennis getoetst en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

 

Voor meer informatie zie de brochure: