Wat is podotherapie?

De voet is een complexe samenstelling van 26 afzonderlijke botten, 33 gewrichten, 107 banden en 19 pezen. Daarnaast lopen er nog tal van zenuwen, aderen en slagaderen door de voeten. De kwaliteit en functionaliteit van al deze onderdelen bepaalt het functioneren van de voet.
Voetklachten en klachten aan de enkels, knieën, heupen en rug kunnen ontstaan door een afwijkend functioneren van de voeten en/of afwijkend looppatroon.
Podotherapeuten zijn de specialisten op het gebied van het behandelen van voornoemde klachten. Ook behandelen podotherapeuten huid- en nagelaandoeningen en geven preventieve adviezen.
Voor mensen met diabetes of reuma biedt podotherapie preventieve onderzoeken / screenings en specifieke behandelingen aan.
Sporters van elk niveau kunnen terecht met pijnklachten of blessures maar ook voor advies om deze te voorkomen.
Kortom: de podotherapeut helpt u weer op weg.

Behandeling

De behandelingen zijn gericht op het behouden of verbeteren van de functionele beweeglijkheid van de voet, om klachten op te lossen en herhaling van klachten te voorkomen.
Binnen de podotherapie gehanteerde therapieën bestaan uit het toepassen van corrigerende, compenserende of beschermende therapieën. Ook biedt podotherapie de instrumentele voetbehandelingen bij risicopatiënten, wondbehandelingen alsmede het adviseren van patiënten om voetaandoeningen te voorkomen en te bestrijden.

Podotherapeuten zijn in Nederland op het gebied van de voetzorg de enige beroepsbeoefenaren met een HBO-opleiding, Bachelor-degree, die wettelijk is erkend door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs.
Podotherapeuten zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten NVvP, voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen, worden regelmatig op hun functioneren en kennis getoetst en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Paramedici

Podotherapie is een, in artikel 34 van de BIG-wet opgenomen, paramedisch beroep. In deze wet wordt aangegeven wat een paramedicus wel en niet mag doen.
De beroepsnaam podotherapeut is een beschermde titel. Om deze titel te behouden zijn podotherapeuten verplicht zich te registreren in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Herregistratie vindt om de vijf jaar plaats en is alleen mogelijk als de paramedicus voldoende werkervaring heeft en bij- en nascholing heeft gevolgd. Op deze manier bent u als patiënt verzekerd van de beste zorg.

Podotherapie is sinds 2011 direct toegankelijk. Hierdoor is er geen verwijzing meer nodig van een (huis)arts.

Voor meer informatie zie de brochure: